Stage bij de Directie Juridische Zaken - Europees Recht

 • Den Haag
 • Universitair Master, Master/doctoraal
 • 40 uur
 • €749
 • Juridisch
 • Solliciteer voor 20 juni 2024 Nog 5 dagen
 • Meeloopstage
 • 2 werkplekken
 • 15 sep. 2024 - 1 jan. 2025
Kenmerk: 1857, Plaatsingsdatum: 31 mei 2024

De Directie Juridische Zaken, afdeling Europees Recht (DJZ/ER) biedt 2 stageplekken aan, met elk een duur van drie maanden, in de periode tussen 15 september 2024 en 31 december 2024. Voor meer informatie hierover, neem graag contact op via [email protected].

Als stagiair draai je mee in meerdere rechtszaken voor het EU-Hof, zowel in de schriftelijke als de mondelinge fase. Daarnaast word je betrokken bij de juridische advisering ten behoeve van de beleidsvorming op Europese dossiers (bijvoorbeeld migratie, externe betrekkingen, institutionele kwesties, rechtsstatelijkheid, staatssteun). Je doet juridisch onderzoek, stelt (concept)adviezen op en schrijft berichten over ontwikkelingen vanuit Brussel of in de rechtspraak. Je woont verschillende overleggen tussen ministeries bij. Het afdelingsoverleg en de jurisprudentielunch zijn vaste agendapunten in de week. Je wordt betrokken bij alle facetten van het werk van een jurist Europees recht bij het Ministerie van Buitenlandse zaken.

Leeropdracht

De stage heeft tot doel de kennis van het Europese recht te verdiepen en verbreden, ervaring op te doen met de toepassing van het Europese recht in de dagelijkse praktijk binnen de politiek-bestuurlijke context van de Rijksoverheid en (juridische) vaardigheden te vergroten.

Als stagiair houd je je bezig met een leeropdracht die aansluit bij je studie en bij onze activiteiten. Deze zal in het verlengde liggen van onze focus op de procesvoering bij het EU Hof van Justitie en actuele ontwikkelingen in het EU-recht. In dat kader kan gedacht worden aan het meewerken aan een (of meer) juridische procedure(s) op het gebied van het EU-migratierecht, milieurecht of institutionele vraagstukken over bijvoorbeeld de Rule of law in de EU. Daarbij is er zowel aandacht voor inhoudelijke verdieping van je kennis van het EU-recht, als voor het ontwikkelen van juridische schrijfvaardigheid. Een andere mogelijkheid is dat je zult werken binnen ons expertisecentrum (ECER), door te bouwen aan een van de vele inhoudelijke dossiers over onderwerpen binnen het Unierecht (zie Dossiers | Expertisecentrum Europees Recht (minbuza.nl)).

Omdat wij binnen onze afdeling hoofdzakelijk vraag gestuurd werken, kunnen we niet lang van tevoren één onderwerp noemen dat tijdens jouw stage actueel zal zijn. We vragen daarom enige flexibiliteit van je en bespreken bij het begin van je stage de concrete invulling van de leeropdracht. Daarbij houden we uiteraard zoveel mogelijk rekening met jouw voorkeur qua Unierechtelijke onderwerpen en garanderen we dat het aanbod aan onderwerpen sowieso divers is.

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken is de spil in de communicatie tussen de Nederlandse regering en de regeringen van andere landen én tussen de Nederlandse regering en internationale organisaties. Het ministerie coördineert het buitenlands beleid van de Nederlandse regering, inclusief de ontwikkelingssamenwerking, en voert dit uit. Naast het departement in Den Haag opereert het ministerie vanuit ambassades, permanente vertegenwoordigingen en consulaten-generaal, verspreid over de hele wereld.

Diversiteit en Inclusie

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken voert een actief diversiteitsbeleid en zet in op een inclusieve organisatie. We doen dit door de verschillen van mensen optimaal in te zetten en te benutten. En door een werkcultuur te scheppen waar iedereen zichzelf kan zijn en zich gewaardeerd voelt. We streven bij de samenstelling van teams en bij de aanname van nieuw talent naar diversiteit in, onder meer, leeftijd, gender(identiteit), cultuur, religie, achtergrond, geaardheid, (arbeids)beperking, kennis en competenties.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Europees recht is een van de vier afdelingen van de Directie Juridische Zaken van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

De werkzaamheden van de afdeling kunnen in drie categorieën worden onderverdeeld:

 • de procespraktijk
 • de adviespraktijk
 • het ECER (Expertisecentrum Europees recht)

De juristen in de procespraktijk stellen de processtukken op voor het Hof van Justitie van de EU (Luxemburg) in rechtszaken waarbij Nederland betrokken is. Deze juristen pleiten ook namens Nederland voor het Hof. Juristen uit de procespraktijk werken nauw samen met medewerkers van andere ministeries in Den Haag. Alle deelgebieden van het Europese recht komen aan bod (zoals asiel en migratie, interne markt, milieu, sociale zekerheid, fiscaliteit, institutionalia, externe betrekkingen).

De juristen in de adviespraktijk adviseren het ministerie van Buitenlandse zaken en andere ministeries over Europeesrechtelijke vraagstukken. De vragen gaan over de volle breedte van het Europese recht en zijn vaak politiek actueel.

Het ECER is het kenniscentrum voor Europees recht, een bron van informatie over de praktische aspecten van Europa en organisator van seminars en cursussen.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Siemen van Ditmarsch

06-50183571

Solliciteren?

Ministerie van Buitenlandse Zaken nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Stage bij de Nederlandse PV Organisatie OPCW en ICC

Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Stand­plaats Rijnstraat 8 te Den Haag
 • Uren per week 40
 • Reageren voor 8 juli
 • Dienst­verband Afstudeerstage / scriptie

Stage bij de Directie Inclusieve Groene Groei

Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 40
 • Reageren voor 2 juli
 • Dienst­verband Meeloopstage

Stage bij de Directie Integratie Europa

Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 40
 • Reageren voor 25 juni
 • Dienst­verband Meeloopstage