Stage bij de Directie Juridische Zaken

Ministerie van Buitenlandse Zaken

 • Stand­plaats Den Haag
 • Werkplekken 2
 • Uren per week 40
 • Vergoeding €749
 • Niveau Universitair Master, Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch, Internationaal
 • Reageren voor 1 mei
 • Vacaturenummer 1717
 • Plaatsingsdatum 19 maart 2024
 • Dienst­verband Meeloopstage
 • Periode 1 jul. 2024 - 31 dec. 2024

De Directie Juridische zaken, afdeling Internationaal Recht (DJZ/IR) biedt twee stageplekken, met elk een duur van vier maanden, in de periode tussen 1 juli 2024 en 31 oktober 2024, en tussen 1 september en 31 december 2024. Voor meer informatie hierover neem graag contact op via [email protected].

De stagiair ondersteunt de juristen van de Afdeling Internationaal Recht bij hun dagelijkse werkzaamheden. De juristen houden zich met alle deelgebieden van het internationaal recht bezig, waaronder staatsaansprakelijkheid, verdragenrecht, humanitair oorlogsrecht, internationaal strafrecht, zeerecht, mensenrechten en privileges en immuniteiten. Vrijwel alle actuele internationaalrechtelijke vraagstukken worden op deze afdeling behandeld. Onderwerpen variëren van cyber tot diepzeemijnbouw, autonome wapensystemen, erkenning van staten en procedures bij het EHRM en het Internationaal Gerechtshof. De stagiair zal bij de behandeling van diverse vraagstukken worden ingezet, bijvoorbeeld om nadere informatie te zoeken in diverse bronnen en over de bevindingen te rapporteren of om een juridische analyse op te stellen. Ook zal de stagiair in voorkomend geval deelnemen aan interdepartementale bijeenkomsten en internationale overleggen en daar ondersteunende werkzaamheden voor verrichten.

De Afdeling Internationaal Recht van de Directie Juridische Zaken (DJZ/IR) heeft gedurende het hele jaar doorlopend plaats voor twee stagiairs. De stageplaatsen hebben een duur van vier maanden en de werkweek bedraagt 40 uur. Enthousiaste en gemotiveerde studenten internationaal recht met goede studieresultaten worden uitgenodigd te solliciteren wanneer zij zich in een gevorderde fase van hun masteropleiding internationaal recht bevinden.

De leeropdracht voor de stage betreft het verdiepen en verbreden van kennis op alle terreinen van het internationaal recht, alsmede het opdoen van ervaring met de toepassing van internationaal recht in de praktijk.

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken behartigt de belangen van het Koninkrijk der Nederlanden in het buitenland en zet zich in om conflicten, armoede en onrecht te bestrijden. Buitenlandse Zaken is ieder uur van de dag ergens in de wereld actief, zowel vanuit het departement in Den Haag als via een netwerk van ruim 150 posten over de hele wereld.

De Afdeling Internationaal Recht van de Directie Juridische Zaken kent vier hoofdtaken:

 • leveren van juridisch advies binnen het ministerie en aan de posten, alsmede aan alle andere ministeries en aan de landen in het Caribisch deel van het Koninkrijk over internationaalrechtelijke zaken in het algemeen;
 • bijdragen aan de internationale rechtsontwikkeling;
 • coördineren van internationaalrechtelijke zaken, mede ter verzekering van de eenheid in de ontwikkeling en uitleg van internationale rechten en verplichtingen van het Koninkrijk der Nederlanden, alsmede de eenheid in de opstelling van verdragen in het bijzonder;
 • het optreden in internationaalrechtelijke procedures waarbij het Koninkrijk der Nederlanden betrokken is.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken is de spil in de communicatie tussen de Nederlandse regering en de regeringen van andere landen én tussen de Nederlandse regering en internationale organisaties. Het ministerie coördineert het buitenlands beleid van de Nederlandse regering, inclusief de ontwikkelingssamenwerking, en voert dit uit. Naast het departement in Den Haag opereert het ministerie vanuit ambassades, permanente vertegenwoordigingen en consulaten-generaal, verspreid over de hele wereld.

Diversiteit en Inclusie

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken voert een actief diversiteitsbeleid en zet in op een inclusieve organisatie. We doen dit door de verschillen van mensen optimaal in te zetten en te benutten. En door een werkcultuur te scheppen waar iedereen zichzelf kan zijn en zich gewaardeerd voelt. We streven bij de samenstelling van teams en bij de aanname van nieuw talent naar diversiteit in, onder meer, leeftijd, geslacht, cultuur, achtergrond, geaardheid, (arbeids)beperking, kennis en competenties.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Jeroen van den Boogaard

06 50 19 28 62

Solliciteren?

Ministerie van Buitenlandse Zaken nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Stage bij de Nederlandse ambassade te Praag

Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Stand­plaats Praag
 • Uren per week 40
 • Reageren voor 9 mei
 • Dienst­verband Meeloopstage

Stage bij de Directie Azië en Oceanië

Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 40
 • Reageren voor 20 april
 • Dienst­verband Meeloopstage

Stage bij de Nederlandse ambassade te Paramaribo

Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Stand­plaats Paramaribo
 • Uren per week 40
 • Reageren voor 1 mei
 • Dienst­verband Meeloopstage