Stage bij de Directie Internationale Marktordening en Handelspolitiek - IMVO

Ministerie van Buitenlandse Zaken

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Vergoeding €652
 • Niveau Universitair Master, Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch, Onderzoek / wetenschap, Sociaal / maatschappelijk / welzijn, Agrarisch, Internationaal
 • Reageren voor 28 mei Nog 6 dagen
 • Vacaturenummer 359
 • Plaatsingsdatum 14 mei 2022
 • Dienst­verband Meeloopstage
 • Periode 15 aug 2022 - 10 feb 2023

Functie­omschrijving

Het team Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) valt onder de Directie Internationale Marktordening en Handelspolitiek (IMH) bij Directoraat-Generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen. Het team is op zoek naar een stagiair(e) die bij zijn taken kan ondersteunen voor de periode van 15 augustus 2022 tot en met 10 februari 2023.

Wil jij een kijkje nemen in de keuken van een dynamisch ministerie? Vind je het belangrijk dat bedrijven een positieve bijdrage leveren aan de wereld? Wil jij je gezamenlijk met bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden inzetten voor eerlijkere handel zonder uitbuiting, kinderarbeid of milieuvervuiling? Dan ben je bij het IMVO-team aan het juiste adres! Deze afdeling stimuleert bedrijven om op een verantwoorde manier te ondernemen en daardoor bij te dragen aan het realiseren van de Sustainable Development Goals (SDG’s). Daarbij zijn internationale richtlijnen zoals de UN Guiding Principles on Business and Human Rights en de OESO Richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen het uitgangspunt.

Omdat bedrijven veel misstanden in hun internationale waardeketens individueel niet (volledig) kunnen oplossen voert het kabinet actief IMVO-beleid uit. In 2020 is nieuw IMVO-beleid vastgesteld, meer info kun je lezen op www.rijksoverheid.nl/imvo. Zo wordt onder andere gewerkt aan wetgeving om IMVO verplicht te stellen, kaders voor sectorale samenwerking, IMVO-voorwaarden bij overheidsinkoop en -steun, financiële prikkels en een steunpunt voor bedrijven. Deze maatregelen tezamen, ook wel het 5V-model genoemd, moeten ervoor zorgen dat bedrijven risico’s voor mens in milieu in hun waardeketen in kaart brengen, aanpakken en hierover transparant zijn. Dit wordt ook wel gepaste zorgvuldigheid of due diligence genoemd. Op deze manier levert het bedrijfsleven een belangrijke bijdrage aan het behalen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s).

Tijdens jouw stageperiode word je breed ingezet bij de werkzaamheden van het IMVO-team. Zo kun je meelopen bij de IMVO-convenanten en bijdragen aan Kamervragen en debatten en wordt er gekeken naar jouw interesses. Samen met jou zullen we een leeropdracht formuleren.

De stagiair(e) kan het IMVO-team bijvoorbeeld ondersteunen door middel van de volgende taken:

 • Met één of meerdere collega’s werken aan de implementatie van eerder afgesloten convenanten;
 • Voorbereiding en organisatie van verschillende (stakeholder)bijeenkomsten, expertmeetings en vergaderingen;
 • Het ondersteunen van het IMVO-team bij zijn andere werkzaamheden, bijvoorbeeld communicatie over het Nederlandse IMVO-beleid, het beantwoorden van Kamervragen en het voorbereiden van Kamerdebatten. Hierdoor leer je over politiek en besluitvoering;
 • Bijdragen aan de uitwerking van IMVO-beleid door het uitvoeren van onderzoeks- en organisatietaken.

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Het ministerie van Buitenlandse Zaken is de spil in de communicatie tussen de Nederlandse regering en de regeringen van andere landen én tussen de Nederlandse regering en internationale organisaties. Het ministerie coördineert het buitenlands beleid van de Nederlandse regering, inclusief de ontwikkelingssamenwerking, en voert dit uit. Naast het departement in Den Haag opereert het ministerie vanuit ambassades, permanente vertegenwoordigingen en consulaten-generaal, verspreid over de hele wereld. Het ministerie van Buitenlandse Zaken voert een actief diversiteitsbeleid en zet in op een inclusieve organisatie. We doen dit door de verschillen van mensen optimaal in te zetten en te benutten. We streven bij de samenstelling van teams en bij de aanname van nieuw talent naar diversiteit in leeftijd, geslacht, cultuur, achtergrond, kennis en competenties.

Meer over jouw toekomstige afdeling

IMH is een dynamische directie met circa 60 werknemers die zich met politiek actuele thema’s bezig houdt. IMVO staat volop in de aandacht. Denk aan het recent gepubliceerde voorstel van de Europese Commissie, het nieuwe IMVO-beleid en het op te richten IMVO-steunpunt. Dit maakt IMVO een dynamische werkomgeving waarin inhoudelijke kennis, nationale en Europese verhoudingen, maatschappelijke belangstelling en politieke druk bij elkaar komen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Buitenlandse Zaken nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Stage bij de Directie Sociale Ontwikkeling

Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 40
 • Reageren voor 31 mei
 • Dienst­verband Afstudeerstage / scriptie

Stage bij de Directie Sociale Ontwikkeling

Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 40
 • Reageren voor 31 mei
 • Dienst­verband Afstudeerstage / scriptie

Stage bij de Nederlandse ambassade te Maputo

Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Stand­plaats Maputo
 • Uren per week 40
 • Reageren voor 31 mei
 • Dienst­verband Meeloopstage