Stage bij de Directie Inclusieve Groene Groei

 • Den Haag
 • Universitair Master, Master/doctoraal, HBO bachelor, Bachelor - HBO
 • 40 uur
 • €749
 • Internationaal
 • Solliciteer voor 2 juli 2024 Nog 13 dagen
 • Meeloopstage
 • 17 sep. 2024 - 14 mrt. 2025
Kenmerk: 1865, Plaatsingsdatum: 5 juni 2024

De directie Inclusieve Groene Groei is op zoek naar een stagiair(e) voor de periode 16 september 2024 t/m 14 maart 2025

De Directie Inclusieve Groene Groei (IGG) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken is op zoek naar een fulltime stagiair(e) voor de periode 16 september 2024 tot 14 maart 2025.

Heb jij affiniteit met internationale samenwerking, grondstoffen en hernieuwbare energie (SDG7)? Lees dan snel verder!

De Directie IGG zet zich in voor toegang tot en duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen, voor iedereen. De Werelddoelen voor Duurzame Ontwikkeling (SDG’s) zijn voor ons een belangrijke leidraad. Daarnaast is samenwerking met het bedrijfsleven, het maatschappelijk middenveld en kennisinstituten onmisbaar in onze werkwijze.

Bij deze stageplek maak je deel uit van twee verschillende teams binnen IGG: het grondstoffen-team en het SDG7-team, die beiden vallen binnen de afdeling Energie, Grondstoffen en Polair (EGP) van de directie IGG. Je draait mee als volwaardig lid van de twee teams bij verschillende werkzaamheden.

Wat ga je doen?
Als stagiair(e) ga je zelf aan de slag om een stage-opdracht te vervullen, die door je begeleider en jou wordt geformuleerd. Deze leeropdracht loopt als een rode draad door je stage en biedt je houvast terwijl je je in bepaalde thema’s verdiept. De bevindingen van de opdracht presenteer je aan het einde van je stage. Mogelijke thema’s hiervan kunnen zijn: mapping van de kansen rondom de nexus milieu-grondstoffen, opvolging van de Clean Cooking Summit op weg naar klimaattoppen COP29 en COP30, of de uitwerking van het Feministisch Buitenlandbeleid binnen de verschillende programma’s.

Daarnaast werk je mee binnen de twee teams en lever je een belangrijke bijdrage aan de directie. Kerntaken die vallen onder je werkzaamheden zijn bijvoorbeeld:

 • Activiteiten gerelateerd aan het beheer van programma’s en projecten;
 • Controleren en rapporteren van behaalde resultaten. Ieder jaar rapporteren we over de behaalde resultaten naar de Tweede Kamer. Je zult helpen bij het tijdig aanleveren van onderbouwde resultaten en mogelijk bij meer activiteiten op het gebied van planning, monitoring, evaluatie en learning (PMEL);
 • Het voorbereiden en bijwonen van (internationale) bijeenkomsten, zoals vergaderingen en conferenties. Denk daarbij bijvoorbeeld aan bijeenkomsten van de NL Energy Compact, een samenwerkingsverband van Nederlandse private en maatschappelijke partijen die actief zijn op het gebied van energietoegang. Het schrijven van spreekpunten en bijdragen aan dossiers, maar ook verslaglegging van de bijeenkomst behoren tot de concrete taken.

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Het ministerie van Buitenlandse Zaken is de spil in de communicatie tussen de Nederlandse regering en de regeringen van andere landen én tussen de Nederlandse regering en internationale organisaties. Het ministerie coördineert het buitenlands beleid van de Nederlandse regering, inclusief de ontwikkelingssamenwerking, en voert dit uit. Naast het departement in Den Haag opereert het ministerie vanuit ambassades, permanente vertegenwoordigingen en consulaten-generaal, verspreid over de hele wereld.

Diversiteit en Inclusie

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken voert een actief diversiteitsbeleid en zet in op een inclusieve organisatie. We doen dit door de verschillen van mensen optimaal in te zetten en te benutten. En door een werkcultuur te scheppen waar iedereen zichzelf kan zijn en zich gewaardeerd voelt. We streven bij de samenstelling van teams en bij de aanname van nieuw talent naar diversiteit in, onder meer, leeftijd, gender(identiteit), cultuur, religie, achtergrond, geaardheid, (arbeids)beperking, kennis en competenties.

Meer over jouw toekomstige afdeling

IGG zet zich in voor toegang tot (en duurzaam gebruik van) natuurlijke hulpbronnen, voor iedereen. De directie is verantwoordelijk voor het internationale beleid van Nederland op het gebied van klimaat, water, voedselzekerheid, energie, grondstoffen en de polaire gebieden.

De afdeling Energie, Grondstoffen en Polair (EGP) bestaat uit ca. 15 mensen en is een fijn team van betrokken collega’s werkzaam op verschillende terreinen:

 • Energietoegang (SDG7);
 • Grondstoffen en circulaire economie;
 • Energiediplomatie;
 • Polaire gebieden.

Herken jij jezelf in deze vacature? Solliciteer dan uiterlijk zondag 11 juni 2023. Voor vragen kun je terecht bij Danielle Drost ([email protected]) met kopie aan Sita Djelantik ([email protected]).
Kandidaten die op basis van hun brief en CV in aanmerking komen, worden voor een gesprek uitgenodigd. Sollicitatiegesprekken zullen waarschijnlijk plaatsvinden tussen 3 en 10 juli 2024.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Solliciteren?

Ministerie van Buitenlandse Zaken nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante stages