• Utrecht, Zwolle
 • Master/doctoraal, Bachelor - HBO
 • 16 - 24 uur
 • €749
 • ICT, Juridisch, Inkoop / verkoop
 • Solliciteer voor 26 juni 2024 Nog 7 dagen
 • Onderzoeksstage
Kenmerk: 52111, Plaatsingsdatum: 12 juni 2024

Is data gedreven werken voor jou een vanzelfsprekendheid en is inkoop jouw favoriete bedrijfsproces? Wil je een bijdrage leveren om voor ons een gestandaardiseerde set data-inkoopeisen te maken? Dat kan! Wij zoeken een proactieve student voor de  onderzoeksstage inkoop van data.

Als onderdeel van de Rijksoverheid vinden we het zeer belangrijk om zorgvuldig met de data om te gaan. Om de kwaliteit te borgen en het proces te optimaliseren willen we de inkoopvoorwaarden hiervoor onder de loep nemen.

RVO gebruikt en verwerkt als uitvoeringsorganisatie enorme hoeveelheden data. Zo voeren wij veel regelingen (ca 300) uit, is trekker van een aantal nationale monitors en dashboards en verzamelt op deze wijze veel data. Naast interne databronnen gebruiken we ook vaak extern ingekochte data en laten we onderzoeken uitvoeren, waar data in wordt gegenereerd en bewerkt.

Hergebruik van data intern binnen RVO, met andere overheden en kennisinstellingen, alsook burgers is een belangrijk uitgangpunt volgend uit de Open Data Richtlijn en de Wet hergebruik overheidsinformatie. Die informatie moet bij voorkeur digitaal in een open en machinaal leesbaar format beschikbaar worden gesteld. De gegevens moeten hierbij voldoen aan formele open standaarden.

Naast het gebruik van open standaarden is ook het gebruik van de basisregistraties een wettelijk verplichting. Doel is verminderde administratieve lasten voor klanten van RVO, alsook en meer kwaliteit en consistentie van data bij RVO (regelingen en programma’s) in relatie tot andere overheden en kennisinstellingen. Hierdoor kunnen we eenvoudiger cross-secties voor meerdere opgaves maken en beter inzicht krijgen in de impact van RVO. 

Een kijkje in de werkzaamheden die je hierbij zult gaan uitvoeren:

 • In gesprek met verschillende collega’s om wensen en eisen op data-inkoopgebied in kaart te brengen (dataproducten, databewerkingen/algoritmes, broncode, data volgend uit onderzoek met RVO als opdrachtgever)
 • Analyse van een aantal inkooptrajecten, waarbij data een belangrijke rol heeft
 • Onderzoek naar en aansluiten op bestaande datastandaarden (nationaal (bijvoorbeeld Rijksoverheid) en Europees) waar we op kunnen aansluiten
 • De opgehaalde wensen en eisen afwegen tegen bestaande wet- en regelgeving (AVG, IPR)
 • In gesprek met de afdeling Inkoop om het inkoopproces helder te krijgen, zodat de gestandaardiseerde set data-inkoopeisen aansluit op dit inkoopproces
 • Onderzoeken welke inkoopeisen t.a.v. data andere overheden hebben

Het gewenste eindresultaat is een adviesrapport met een (aantal thematische?) set data-eisen; die we binnen onze directie kunnen inzetten bij de inkoop van informatieproducten en data. Jouw rapport draagt dus direct bij aan data-gedreven creëren van zichtbare maatschappelijke impact.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Vandaag werken aan de wereld van morgen
De wereld verandert elke dag en wij veranderen mee. Met meer dan 6000 RVO’ers werken we iedere dag aan morgen. We ondersteunen, adviseren en stimuleren ondernemend Nederland. We helpen met innoveren en verduurzamen. Nationaal en internationaal, want ons werk stopt niet bij de grens. Samen werken we aan:
 

 • De verduurzaming van onze energievoorzieningen.
 • Het tegengaan van klimaatverandering.
 • Een omslag naar een duurzaam landbouw- en voedselsysteem.
 • Een sterke digitale economie.


Het zijn grote uitdagingen, maar wij geloven dat het mogelijk is. Daarom verbinden we ondernemers, overheden en organisaties om te bouwen aan het Nederland van morgen.
We doen het samen.
 

Wat doen we?
Wij maken overheidsbeleid bereikbaar en uitvoerbaar. Van voorlichting, advies en financiering tot het bieden van een luisterend oor voor ondernemers en organisaties. En dat is nog maar een klein onderdeel van wat we doen. Ondernemend Nederland is ontzettend veelzijdig en daarom zijn wij dat ook.
 

Divers maakt beter
Met enorme uitdagingen op komst, is het juiste talent aan boord hebben belangrijk. Het maakt bij ons niet uit wie je bent. Wij kijken naar wat je kunt en waar jouw ambities liggen. Om de wereld duurzamer te maken hebben we ideeën nodig uit alle hoeken van de samenleving. Daarom hebben we voor iedereen plaats bij RVO, zolang je maar nieuwsgierig en ondernemend bent. We geven je vertrouwen, vrijheid en verantwoordelijkheid. Want zo boek jij de mooiste resultaten. Voor jezelf, voor ondernemers en voor morgen.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Ingrid van Grootveld

06 15345154

Solliciteren?

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.