MeewerkStagiair externe communicatie Agentschap van de Generale Thesaurie

Ministerie van Financiën, Generale Thesaurie, Agentschap, afdeling Beleid en Risicomanagement

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 24
 • Vergoeding €635
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Reclame / communicatie / marketing / PR / voorl.
 • Reageren voor 10 maart Nog 5 dagen
 • Vacaturenummer GT 21-05
 • Plaatsingsdatum 5 maart 2021
 • Dienst­verband Meeloopstage
 • Periode 15 feb 2021 - 16 aug 2021

Functie­omschrijving

Bij het ministerie van Financiën halen we momenteel miljarden op voor de financiering van de coronacrisis. Hiervan houden we onze investeerders en andere geïnteresseerden graag op de hoogte. Samen met collega’s van het Agentschap van de Generale Thesaurie bekijk je tijdens je meewerkstage externe communicatie hoe en via welk (sociale) medium dit het beste kan.

Het Agentschap van de Generale Thesaurie is verantwoordelijk voor de financiering van de staatsschuld. De communicatie richting onze investeerders en geïnteresseerden loopt nu onder andere via social media (@DSTA_nl) en onze website www.dsta.nl. Dit doen we vanuit de afdeling Beleid en Risicomanagement Staatsschuld. Voor jou als stagiair is dit een uitstekende plek om veel te leren en mee te lopen.

Afhankelijk van jouw interesse en eventuele ervaring kijken we samen wat jouw stageopdracht wordt. Zeker is dat je daarbij verder invulling geeft aan ons communicatieplan. Denk hierbij aan het gebruik van social media, het opstellen van een verbeterplan voor onze website en het actualiseren van communicatie-uitingen voor onze doelgroepen.

Daarnaast ondersteun je de communicatiemedewerker bij het uitvoeren van diverse werkzaamheden op communicatiegebied. Zoals het voorbereiden van persberichten en contentbeheer van de website.

Je komt te werken in een enthousiast, professioneel en inhoudelijk deskundig team, waar we je (op afstand) begeleiden en je snel verantwoordelijkheid krijgt. Je hebt dan ook contact met andere stakeholders binnen het Agentschap en het ministerie. Dus: ben jij nieuwsgierig naar het verbeteren van de communicatie van het Agentschap? Kun je je verbeteringen helder beschrijven en omzetten naar concrete acties? En vind je het leuk om contact te maken? Dan zit je als stagiair bij ons helemaal op je plek.

Functie-eisen

 • Je zit minimaal in het derde jaar van een relevante hbo-opleiding, bijvoorbeeld communicatie.
 • Je spreekt en schrijft goed Nederlands en Engels.
 • Je hebt oog voor de diverse doelgroepen van onze publicaties: zowel (grote) financiële instellingen, maar ook het algemene Nederlandse publiek.
 • Je bent creatief en komt met nieuwe oplossingen, ideeën en invalshoeken.
 • Je bent zelfredzaam: je durft zelfstandig contact te leggen en door te vragen.
 • Je bent organisatiesensitief: je hebt een goed oog voor de organisatie en verschillende belangen.
 • Je bent vanaf half maart, begin april 2021 minimaal drie dagen per week beschikbaar voor minimaal drie maanden en het liefst voor zes maanden.

Arbeids­voorwaarden

 • Dienst­verband Meeloopstage
 • Maximaal aantal uren per week 24

Bijzonderheden

 • We willen dat iedereen zich thuis voelt bij het ministerie van Financiën en zichzelf volledig kan ontwikkelen. Want samen werken aan een financieel gezond Nederland is waar we voor staan. Dit doen we vanuit verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten, omdat we geloven dat dit onze denkkracht vergroot. Iedereen is welkom, ongeacht culturele achtergrond, leeftijd, arbeidsvermogen, gender of seksuele voorkeur. Met jouw unieke bijdrage spelen we beter in op de behoeften uit onze samenleving.
 • Solliciteren is mogelijk door je cv en motivatie in te sturen. Maar we staan ook open voor andere vormen, zoals een video (met bijgevoegd je cv) of presentatie-sollicitatie (in PowerPoint). In het laatste geval plak je de link van je sollicitatie in een pdf- of Word-bestand. Zo kunnen we je sollicitatie goed verwerken.
 • Voorlopig voeren we sollicitatiegesprekken via videobellen.
 • De verwachting is dat je tijdens je stage grotendeels of misschien wel volledig vanuit huis werkt. Het Agentschap zorgt voor adequate ondersteuning tijdens het thuiswerken.
 • Algemene informatie over stages bij het Rijk vind je op www.werkenvoornederland.nl/starters/stages.
 • Het gaat om een meewerkstage, en dus geen afstudeerstage.
 • Heb je inhoudelijke vragen over deze stagevacature? Neem dan contact op met Esther Griffioen via e.m.griffioen@minfin.nl.

Ministerie van Financiën, Generale Thesaurie, Agentschap, afdeling Beleid en Risicomanagement

Samenwerken aan een financieel gezond Nederland
Het werk van het ministerie van Financiën gaat over meer dan cijfers en geld alleen. Het gaat over mensen zoals jij en ik. Mensen met verwachtingen, zorgen, vragen, dromen en plannen. We rekenen bijvoorbeeld allemaal op financiering voor goede zorg en goed onderwijs. Op duidelijkheid over belastingtarieven en op betrouwbare banken en verzekeraars, in Nederland en daarbuiten. En we rekenen allemaal op duidelijkheid over exportregels en wat we wel en niet mee mogen nemen vanuit de vakantiebestemming.
Het ministerie van Financiën luistert naar wat er speelt in de samenleving van vandaag en heeft aandacht voor hoe Nederlanders hun toekomst zien. Met die kennis en inzichten leggen we samen met andere ministeries en binnen ons internationale netwerk de juiste verbindingen en brengen we Nederland verder. We zorgen ervoor dat Nederland en onze economie klaar zijn voor de steeds sneller veranderende wereld van morgen. Op alle fronten. Dat gaat niet vanzelf. En natuurlijk is daar ook geld voor nodig. Dat geld brengen burgers en bedrijven via belastingen bijeen, en verdeelt de overheid over zaken die we als samenleving belangrijk vinden. Daarvoor moeten er keuzes worden gemaakt en worden ingegrepen als dat nodig is. Om ons land financieel gezond te houden, moet onze economie namelijk in balans blijven en tegelijk ook ruimte krijgen om te groeien.
Samen zorgen we ervoor dat er in Nederland kansen zijn voor welvaart en groei voor iedereen, vandaag, morgen en daarna. Samen werken we aan een financieel gezond Nederland.
Onze kernwaarden integer, deskundig, duidelijk, durf en samenwerken zijn leidend voor ons gedrag en geven ons een gezamenlijke taal, waarmee we onderling bespreekbaar maken wat we doen en hoe we dat doen.
Lees meer over het ministerie van Financiën op https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/organisatie.
Het Agentschap vormt samen met drie andere directies — Financiële Markten, Financieringen en Buitenlandse Financiële Betrekkingen — de Generale Thesaurie. Bij de Generale Thesaurie stellen we ons tot doel om transparant, integer en efficiënt te zorgen voor een stabiel financieel systeem en goede financiële relaties met het buitenland. En voor het beheer van de staatsschuld, de schatkist en de financiële en materiële activa van de staat. In 2020 is een impact- en allocatierapportage van de groene obligatie gepubliceerd. De uitgifte van de groene obligatie heeft in 2019 plaatsgevonden. Met die uitgifte is invulling gegeven aan onze missie om in te zetten op duurzaamheid en innovatie. De Generale Thesaurie wil ook meer aandacht besteden aan effectief leiderschap en het belang van goede processen om zo een juiste balans te bereiken tussen inhoud en beleid enerzijds en verbeteringen in de eigen organisatie en de aansturing anderzijds.

Het Agentschap


Bij het Agentschap werken circa zestig financiële deskundigen. Het Agentschap financiert de Nederlandse staat door efficiënt de staatsschuld en het publieke geld in de schatkist te beheren en het betalingsverkeer van het Rijk in te richten. Daarnaast adviseren we rijksbreed over marktontwikkelingen en financiële instrumenten. Dit doen we op een integere, betrouwbare en zo effectief mogelijk manier, met het oog voor relevante risico’s. We hebben de ambitie voorop te lopen in een veranderende wereld en zo het beste te bereiken voor de samenleving, investeerders en medewerkers.
Het Agentschap investeert erin om een toonaangevende organisatie te worden die transparant en consistent handelt. Door de inzet van moderne computertechnologie worden werkprocessen in steeds toenemende mate gedigitaliseerd en geoptimaliseerd, waarbij tegelijkertijd het belang van menselijk kapitaal wordt onderkend. Het Agentschap heeft de ambitie om zijn positie als expertisecentrum waar deskundigheid, klantgerichtheid, oplossingsgerichtheid en soepele processen voorop staan, verder te verstevigen. Het Agentschap is daarom volop bezig een veranderagenda uit te voeren. Integriteit, samenwerking, open communicatie, diversiteit, nieuwsgierigheid en innovatie zijn nodig om de verantwoordelijkheid richting de samenleving goed in te vullen en onze ambities te bereiken. Leidend daarbij zijn voor het Agentschap onze eigen waarden: samen, divers, deskundig en innovatief.
De organisatorische inrichting van het Agentschap is vergelijkbaar met die van een financiële instelling waarin front- en backoffice, functioneel beheer, risk, beleid en control intensief samenwerken. Bij de afdeling Beleid en Risicomanagement (BRS) worden de beleids- en risicokaders vastgesteld voor de financiering van de staatsschuld, voor het schatkistbankieren en het betalingsverkeer. Ook verzorgt BRS alle externe publicaties van het Agentschap en is de juridische functie van het Agentschap er belegd. De afdeling Cash Management en Kapitaalmarktoperaties is de frontoffice van het Agentschap waar in de dealingroom dagelijks de transacties op de geld- en kapitaalmarkt worden afgesloten en waar een team van accountmanagers het aanspreekpunt is voor schatkistbankieren en het betalingsverkeer voor de Rijksoverheid. De afdeling Staatsschuld- en Schatkistbeheer (SSB) vervult de functies van backoffice en midoffice, waaronder het afwikkelen van alle transacties, het controleren van en rapporteren over de transacties van de dealingroom en het verrichten van alle betalingen. Ook de raming van het schatkistsaldo en het afwikkelen van de administratie van schatkistbankieren behoren tot de taken van SSB. De afdeling Controlling, Accounting en Rapportage (CAR) is verantwoordelijk voor de gebruikelijke taken die horen bij een controlfunctie. Ook het team dat verantwoordelijk is voor het functioneel beheer van de IT-systemen van het Agentschap is ondergebracht bij CAR.

Afdeling Beleid en Risicomanagement Staatsschuld

De werkzaamheden van de afdeling Beleid en Risicomanagement Staatsschuld (BRS) zijn zeer divers, variërend van het doen van modelmatige (risico)analyses tot het opstellen van juridische contracten. Bij BRS worden de beleid- en risicokaders vastgesteld voor de financiering van de staatsschuld, voor het schatkistbankieren en het betalingsverkeer. Ook initiëren we beleidsvoorstellen en beleidsevaluaties. Daarnaast verzorgen we alle externe publicaties en marketing voor het Agentschap, zoals persberichten, de Outlook en presentaties voor bijvoorbeeld investeerders. We werken nauw samen met de andere afdelingen binnen het Agentschap en de rest van het ministerie. Ook onderhouden we namens het Agentschap de contacten met andere departementen, buitenlandse Debt Management Offices en internationale organisaties zoals de OECD en de Europese Commissie. Bij BRS werken ongeveer negen economen en juristen. Dit zijn zowel starters als meer ervaren medewerkers.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Stagiair Europees SOLVIT-netwerk

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, directie Europese en Internationale Zaken
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Reageren voor 2 april
 • Dienst­verband Meeloopstage

Ontwerp zelf je ideale WO ICT-stage/onderzoeksopdracht bij de Rijksoverheid

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 24-40
 • Reageren voor 1 juli
 • Dienst­verband Afstudeerstage / scriptie

Stagiair onderzoek EU-subsidies

Algemene Rekenkamer
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 40
 • Reageren voor 1 april
 • Dienst­verband Onderzoeksstage