Meewerkstage bij de Concerndirectie Mens en Organisatie van Min IenW

 • Den Haag
 • Bachelor - HBO
 • 8 - 40 uur
 • €749
 • Personeel en organisatie
 • Solliciteer voor 20 juni 2024 Nog 5 dagen
 • Meeloopstage
 • 2 sep. 2024 - 7 feb. 2025
Kenmerk: Stage CDMO 2024 - 15, Plaatsingsdatum: 31 mei 2024

De concerndirectie Mens en Organisatie (CDMO) van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) is op zoek naar een hbo-stagiair voor een meewerkstage.
Je gaat je verder verdiepen in en meewerken aan onderwerpen zoals gelijkwaardigheid diversiteit & inclusie, duurzaamheid, arbeidsvoorwaarden en rechtspositie, duurzame inzetbaarheid, arbeidsmarkt, loopbaanontwikkeling en integriteit. Je gaat meewerken met een of twee collega’s van CDMO. Deels voer je werkzaamheden zelfstandig uit en deels onder begeleiding van een collega. Je kunt bijvoorbeeld denken aan meehelpen met het organiseren evenementen, gegevens op orde brengen of aan de slag gaan met een specifieke opdracht bijvoorbeeld ideeën om onboarding te verbeteren.

Omdat jouw interessegebied en te ontwikkelen vaardigheden ertoe doen, bepalen we de scope van jouw stageopdracht in overleg. Naast een aantrekkelijke stagevergoeding van 749 euro per maand voor een stage van 40 uur per week, bieden we je ook graag goede begeleiding. De uitkomsten van jouw stageopdracht delen we graag met collega’s voor wie dit relevant is. Je krijgt een stagebegeleider en buddy. Waar mogelijk denken we met je mee als je op termijn een loopbaan binnen het IenW ambieert.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) zet in op een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daarom werkt het ministerie aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht. En IenW beschermt tegen wateroverlast, zorgt voor de kwaliteit van lucht, water en bodem, en werkt aan het realiseren van een circulaire economie. Lees hier meer.

Talent als basis, diversiteit als kracht
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bouwt aan een inclusieve organisatie. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen. Een organisatie waarin mensen zich betrokken en gewaardeerd voelen; niet ondanks, maar dankzij verschillen. Een organisatie waarin we samen werken aan een mooier Nederland. Daarom nodigen we iedereen (m/v/x) die aan het profiel van deze vacature voldoet, of gaat voldoen, uit om te solliciteren.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Stage Beleid/Communicatie bij het Nationaal MilieuProgramma

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-40
 • Reageren voor 17 juni
 • Dienst­verband Meeloopstage

Stage afdeling Binnenvaart en Vaarwegen

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 16-40
 • Reageren voor 13 juli
 • Dienst­verband Meeloopstage

Stagiair Informatiehuishouding/Wet open overheid ILT

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-40
 • Reageren voor 10 juli
 • Dienst­verband Onderzoeksstage