Meeloopstage beleid verkeersveiligheidsprojecten

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 40
 • Vergoeding €652
 • Niveau Master/doctoraal, WO bachelor
 • Vakgebied Verkeer / nautisch
 • Reageren voor 8 juli Nog 4 dagen
 • Vacaturenummer Stage DGMo 2022-21
 • Plaatsingsdatum 3 juni 2022
 • Dienst­verband Meeloopstage
 • Periode 1 sep 2022 - 1 apr 2023

Functie­omschrijving

Ben jij een ambitieuze wo-student in het laatste jaar van je bachelor of master die graag stage wil lopen bij de beleidskern van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in Den Haag? Voor een halfjaar bieden wij een plek bij de afdeling Verkeersveiligheid om volop mee te draaien in meerdere grote beleidstrajecten.

Alle facetten van het beleidswerk komen voorbij in de stage. Bijvoorbeeld het bedenken van oplossingsrichtingen voor maatschappelijke opgaven, het adviseren van de minister, gesprekken met stakeholders, communicatiecampagnes, maar ook mag je helpen bij de voorbereidingen van debatten in de Tweede Kamer.

Concrete projecten waar je onder meer mee aan de slag gaat:

 • optimalisatietraject medische rijgeschiktheid;
 • doorrekening Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid extra maatregelen halvering van het aantal verkeersslachtoffers.

Tijdens de stage is er alle gelegenheid om het takenpakket af te stemmen op jouw leerwensen. Ook is er veel ruimte voor coaching en ontwikkeling. Wel zoeken wij een student die op zoek is naar een uitdaging en in staat is zelfstandig te werken.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) zet in op een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daarom werkt het ministerie aan krachtige verbindingen over de weg, het spoor, het water en door de lucht. En IenW beschermt tegen wateroverlast, zorgt voor de kwaliteit van lucht, water en bodem en aan het realiseren van een circulaire economie. Zie verder https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat.

Talent als basis, diversiteit als kracht
IenW is een inclusieve organisatie. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te halen voor Nederland. Inclusief betekent dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt; niet ondanks, maar dankzij de verschillen. Daarom nodigen we alle kandidaten die aan de in deze vacature gestelde eisen kunnen voldoen nadrukkelijk uit om te solliciteren.

Afdeling Verkeersveiligheid
De afdeling Verkeersveiligheid valt onder het directoraat-generaal Mobiliteit, directie Wegen en Verkeersveiligheid (WV). De afdeling Verkeersveiligheid bestaat uit ruim dertig collega’s. De afdeling bestaat uit vier clusters. Jij komt te werken binnen het cluster Rijvaardigheid en rijgeschiktheid. Dit cluster is onder meer bezig met de regelgeving over rijbewijzen en vakbekwaamheid van chauffeurs. We nemen aan Europese overleggen over de Rijbewijsrichtlijn. Ook campagnes zoals Bob, de regels over alcohol en drugs in het verkeer en de aandacht voor het hoge aantal beginnend bestuurders in de ongevalscijfers zijn belangrijke thema’s binnen dit cluster. Rijgeschiktheid is het dossier dat veel in de actualiteit is. Tot slot behoort de beleidsmatige aansturing van het CBR tot de verantwoordelijkheid van dit cluster. Ontwikkelingen die hier spelen, zijn het onderzoek naar een mogelijke herziening van het stelsel medische rijgeschiktheid (verplichte leeftijdskeuring en zelf melden bij het CBR), een integrale overheidsaanpak op alcohol, drugs en medicatie achter het stuur en het rijden door beginnende bestuurders veiliger maken. We zijn met acht beleidscollega’s en we zijn elkaars belangrijkste meedenkers en ondersteuners.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Sebastiaan van Niele

06-21952296

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Mbo-stage managementondersteuning

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-40
 • Reageren voor 31 augustus
 • Dienst­verband Meeloopstage

Stage systeemanalyse woningcorporaties

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36-40
 • Reageren voor 8 juli
 • Dienst­verband Afstudeerstage / scriptie

Onderzoeksstage prijs en kwaliteit van corporatiewoningen

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36-40
 • Reageren voor 8 juli
 • Dienst­verband Onderzoeksstage