Inkoop afstudeeronderzoek Infrastructuur en Waterstaat

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 40
 • Vergoeding €747
 • Niveau HBO bachelor, Bachelor - HBO
 • Vakgebied Inkoop / verkoop
 • Reageren voor 31 december
 • Vacaturenummer 45323
 • Plaatsingsdatum 23 mei 2023
 • Dienst­verband Afstudeerstage / scriptie
 • Periode 1 sep. 2023 - 31 jan. 2024

Functie­omschrijving

Afstudeeronderzoek (1) – Keuze in het onderwerp:
Bij ons op de afdeling en breder binnen IenW zijn er diverse onderwerpen waar jij je als stagiair in kan verdiepen. Er zijn verschillende richtingen denkbaar waar een onderzoek van zeer toegevoegde waarde kan zijn. Wij willen jou als student dan ook nadrukkelijk uitdagen met ons mee te denken over de exacte invulling van jouw onderzoek. Onderwerpen waar jouw onderzoek over kan gaan zijn bijvoorbeeld:
 
-    Strategische communicatie: binnen de inkoopafdeling werken we met meerdere teams. Bijvoorbeeld de operationele inkopers, de inkoopadviseurs, het categoriemanagement en de contract- en leveranciersmanagers. Maar, ook buiten onze afdeling staan we in verbinding met meerdere stakeholders. Hierbij valt te denken aan onze interne opdrachtgevers (ook wel: de business of verzorgingsgebieden), de directie Financieel Economische Zaken (FEZ) en collega’s van de andere IUC’s bij het Rijk. Aan jouw de vraag hoe wij onze communicatie richting al deze partijen het beste vorm kunnen geven. Hoe delen we informatie intern optimaal zodat de juiste mensen geïnformeerd en betrokken zijn? En hoe benaderen we onze partners binnen en buiten de organisatie op een manier dat we onze doelen voor elkaar krijgen en onze samenwerkingsketens optimaal samen laten werken? Bij dit thema komen zowel communicatie, bedrijfsvoering en inkoop- en contractmanagement samen.
 
-    Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgever en Inkopen: Het ministerie van IenW heeft zich via haar eigen MVI actieplan 2022 – 2025 gecommitteerd aan het zetten van stappen op het gebied van maatschappelijk verantwoord opdrachtgeven en inkopen (MVOI). MVOI vindt weliswaar IenW breed plaats, maar dan voornamelijk op aanbesteding- en projectniveau en niet zoals bijvoorbeeld bij het categoriemanagement op productgroep-niveau. Het is voor de inkoopafdeling/ IenW interessant onderzoek te doen naar een impact-top 5 van productgroepen. Jouw onderzoeksvraag zou de volgende kunnen zijn: Stel een top 5-impact van productgroepen op per inkooporganisatie/domein binnen IenW en formuleer ambitieuze acties tot brede toepassing van MVOI binnen die productgroep. Aanpak, ervaringen, kennis en resultaten kunnen worden gedeeld binnen de inkoopafdeling en de MVOI-werkgroep van IenW.

-    Optimalisatie en standaardisatie Europees aanbestedingsproces: het Europees aanbestedingsproces is verankert in de Aanbestedingswet en aanverwante publicaties zoals de Gids Proportionaliteit. Daarnaast is het aan een aanbestedende dienst zelf om het proces en de werkwijze rondom Europees aanbesteden (EUA) vorm te geven binnen de organisatie. Jouw onderzoek kan zich toespitsen op dit proces. Onze behoefte is om het EUA proces efficiënter en uniformer te maken. Ook i.r.t. bestaande tools, kaders vanuit de organisatie en doelstellingen rondom maatschappelijk verantwoord opdrachtgeven en inkopen. Vragen die hier aan de orde komen kunnen zijn 1) Wat voor proces is optimaal voor onze organisatie? 2) Hoe kunnen we werklast verminderen zonder kwaliteit in te leveren? 3) Welke werkwijzen- en instructies zouden hierbij passen? Een vergelijking met andere IUC’s zou een interessant onderdeel kunnen zijn van het onderzoek. 

Kan je niet wachten om aan de slag te gaan bij het ministatie van Infrastructuur en Waterstaat? Maar staat jouw ideële onderzoek er niet tussen? Of heb je andere ideeën over bovenstaande onderwerpen? Wij staan open voor jouw input en gaan graag met je in gesprek om jouw leerbehoefte en onderzoek ideeën maximaal te laten aansluiten bij ons ministerie.  

 • Je studeert aan een hbo-instelling.
 • Je studeert af vanaf september 2023.
 • Je bent 32 tot 40 uur per week beschikbaar voor een periode van vijf maanden.
 • Je bent geïnteresseerd in inkoop en een van de genoemde afstudeeronderzoeken.

 

Jouw competenties

 • Samenwerken
 • Plannen en Organiseren
 • Zelfontwikkeling
 • Dienst­verband Afstudeerstage / scriptie
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 40

Duurt je stage langer dan een maand? Dan heb je recht op een stagevergoeding. Bij de Rijksoverheid geldt voor alle hbo- en wo-studenten een stagevergoeding van € 747,- bruto per maand bij een werkweek van 40 uur. Werk je minder dan 40 uur? Dan is je vergoeding naar rato. Naast je stagevergoeding heb je recht op betaalde vakantie-uren.

Meer informatie op P-Direkt

Om in aanmerking te komen voor dit afstudeeronderzoek, ontvangen we graag jouw CV en motivatiebrief.
•    Deze stagevacature wordt gesloten zodra voor alle onderzoeken een geschikte student is geselecteerd.
•    Om stage te lopen bij de Rijksoverheid, moet je een stageovereenkomst en geheimhoudingsverklaring ondertekenen en een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) overhandigen.
•    Meer informatie op werkenvoornederland.nl/starters/stages/inkoopstages.
 

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werkt aan een mooier Nederland. Samen zorgen we voor een bereikbaar land met sterke dijken, waarin je veilig van A naar B komt. Voor een land met schone lucht, een schone bodem en schoon water.

 

Je komt te werken bij de directie Financiën en Inkoop (FenI). FenI ondersteunt en adviseert op gedegen en proactieve wijze op het gebied van Control, het financiële administratieve- en inkoopproces en borgt de rechtmatigheid ervan. Binnen de directie ga je aan de slag bij de afdeling Inkoop en Subsidies. De afdeling is het inkoopuitvoeringscentrum (IUC) van IenW (IUC-IenW/BSK) en is daarmee 1 van de 19 aangewezen IUC’s binnen het Rijk.

 

Kerntaken van de afdeling zijn o.a.

 • Het ondersteunen van de interne klanten met inkoop en subsidies adviezen inclusief het verzorgen van contract en leveranciersmanagement.
 • Het regisseren en ondersteunen van EU-aanbestedingstrajecten en subsidie uitgaven.
 • Het uitvoeren van (spend) analyses en leveren van inkoop en subsidie informatie aan de interne klant.
 • Het verstrekken van juiste, tijdige en volledige managementinformatie.
 • Het faciliteren van het inkoop- en subsidieproces met het oog op doelmatig en rechtmatigheid van alle inkopen boven het drempelbedrag en subsidies.
 • Het voeren van categoriemanagement en contractmanagement van rijks brede contracten.
 • Het aanjagen en toepassen van Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen.
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Solliciteren?

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Inkoop afstudeeronderzoek Belastingdienst

Belastingdienst
 • Stand­plaats Apeldoorn
 • Uren per week 32-40
 • Reageren voor 1 september
 • Dienst­verband Afstudeerstage / scriptie

Inkoop afstudeeronderzoek RVO

Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-40
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Afstudeerstage / scriptie

Inkoop afstudeeronderzoek Justitie en Veiligheid

Justitie en Veiligheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-40
 • Reageren voor 1 september
 • Dienst­verband Afstudeerstage / scriptie