Afstudeerstage vernieuwers van het voedselsysteem

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32 - 40
 • Vergoeding €628
 • Niveau Universitair oude stijl
 • Vakgebied Onderzoek / wetenschap
 • Reageren voor 2 oktober Nog 14 dagen
 • Vacaturenummer S/RVO200460
 • Plaatsingsdatum 3 september 2020
 • Dienst­verband Afstudeerstage / scriptie

Functie­omschrijving

Om een gezonder voedselpatroon te realiseren, moet ons voedselsysteem veranderen. Maar hoe? Verandering van de productiewijze kost geld, tijd en energie. En dan zijn er nog de nieuwe voedselproducenten die de marktverhoudingen onder druk zetten. Hoe gaat de vraag naar producten veranderen onder invloed van de groeiende belangstelling voor gezond en duurzaam voedsel? Dit ga jij tijdens je afstudeerstage in Utrecht onderzoeken.

We eten over het algemeen te vet, te zoet en te zout en (te) veel (dierlijk) eiwit. Dit beïnvloedt onze gezondheid op langere termijn negatief. Daarnaast heeft de wijze waarop we nu voedsel produceren negatieve gevolgen voor de natuurlijke omgeving. Denk aan de negatieve invloed van gewasbeschermingsmiddelen op kwetsbare dieren en planten (biodiversiteit), de emissie van stikstof en de bijdrage van veehouderij en de voedselverwerkende industrie aan het broeikaseffect.

Als reactie hierop ontwikkelen we beleid en formuleren we ambities voor de verandering van voedingspatronen. Ook komen we als overheid met wetten en subsidieregelingen die de productiewijze in de gewenste richting moeten beïnvloeden. Voedselproducenten gaan allemaal anders om met de druk die zij vanuit de maatschappij en de overheid ervaren. De mogelijkheden die ze hebben om op een andere wijze van produceren over te schakelen, zijn afhankelijk van de situatie waarin ze zitten.

We vinden dus met elkaar enerzijds dat het voedselsysteem moet veranderen, en anderzijds verkeren veel consumenten en vooral producenten in onzekerheid. Waar doe ik goed aan? Moet ik als boer omschakelen naar een andere teeltwijze? En hoe verandert dan mijn verdienmodel? Moet ik als zuivelfabriek nu investeren in verduurzaming of kan ik beter afwachten tot duidelijk is welke technologie hiervoor het meest geschikt of het goedkoopst wordt? Dit soort onzekerheden zijn kenmerkend voor grote veranderingen. De grote doelen zijn op maatschappelijk niveau duidelijk maar de ‘juiste richting’ voor individuele actoren niet.

Het kost veel geld, tijd en energie om de productiewijze te veranderen. Tegelijkertijd dienen zich nieuwe spelers op de markt aan met innovatieve producten, nieuwe productiemethoden en korte afzetkanalen. Deze nieuwkomers baseren zich op nieuwe/ andere grondstoffen, nieuwe producten, andere technologieën en/of andere afzetkanalen en -strategieën. In een periode van grote veranderingen hebben zij het voordeel flexibel en wendbaar te zijn. Daarmee zetten ze bestaande marktverhoudingen onder druk.

Jouw onderzoek

Hoe verandert de vraag naar specifieke producten onder invloed van groeiende maatschappelijke belangstelling voor gezond en duurzaam voedsel? Dat ga jij onderzoeken. Je focust hierbij op een nader te bepalen categorie die in de laatste jaren succesvol op de markt is gebracht. Welke factoren bepalen het succes van dit nieuwe product, deze dienst of technologie? Zijn de producteigenschappen doorslaggevend? Of zijn het de productiemethoden, nieuwe grondstoffen of andersoortige afzetkanalen? Welke strategieën gebruiken deze vernieuwers? Wat zijn de behoeften van deze vernieuwers van het voedselsysteem? En belangrijk: hoe kan de overheid hen hierin beter tegemoetkomen? Jij stelt zelf je onderzoeksvraag op. Daarbij houd je rekening met je eigen interesses, de eisen van je opleiding en begeleider, de praktische mogelijkheden en de behoeften van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Je begint met een nadere uitwerking en afbakening van de onderzoeksvraag en doelgroep. Hierbij kies je voor een bepaald type vernieuwing, bijvoorbeeld plantaardige eiwitten, korte ketens of een duurzamere teeltmethode of productietechnologie. Daarvoor voer je gesprekken met betrokken collega’s bij RVO en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Ook breng je eigen kennis in. Na de opzet van het project start je met de uitvoering ervan. De resultaten leg je uiteindelijk in een rapportage vast.

Bij RVO krijg je een vaste begeleider. Wij willen dat je ook een aanspreekpunt vanuit jouw opleiding hebt. Zo zorgen we dat het project een vorm heeft en een product oplevert waar jij tevreden mee bent, dat voldoet aan de eisen van jouw opleiding en dat voor RVO bruikbaar is. Het uitgangspunt is dat je hier zes tot negen maanden fulltime aan werkt. De opzet van het onderzoek wordt hierop afgestemd.

Onder normale omstandigheden werk je vanuit het kantoor van RVO in Utrecht. Daarbij is het mogelijk om deels thuis te werken. In verband met het coronavirus is ons kantoor op dit moment beperkt toegankelijk. Afhankelijk van de verdere ontwikkelingen rond corona kan het dus betekenen dat je grotendeels of geheel vanuit huis werkt.

Functie-eisen

 • Je volgt een wo-opleiding in een richting die voor dit onderzoeksproject relevant is, bijvoorbeeld een opleiding op het gebied van innovatie, food science of bestuurskunde.
 • Je kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken.
 • Je bent in staat te schakelen tussen een abstract/conceptueel en concreet denkniveau.

Arbeids­voorwaarden

 • Dienst­verband Afstudeerstage / scriptie
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 40

Bijzonderheden

In verband met corona is ons kantoor op dit moment beperkt geopend. Afhankelijk van de verdere ontwikkelingen zul je meer of minder gebruik van voorzieningen op kantoor kunnen maken. Verder voer je interviews en gesprekken voor zover mogelijk op locatie en anders digitaal.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Je gaat werken in het team Agro en Food Ketens voor de directie Nationale Programma's. In dit team werkt ook jouw begeleider. Dit onderdeel van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert met name opdrachten uit voor het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Duurzaamheid en innovatie krijgen hier veel aandacht. Er zijn ook veel contacten met andere teams binnen de RVO-organisatie.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Hbo-meewerkstage accountancy (voorjaar 2021)

Belastingdienst
 • Stand­plaats Verschillende standplaatsen, zie functie-eisen
 • Uren per week 24-36
 • Reageren voor 13 november
 • Dienst­verband Meeloopstage

Hbo-afstudeerstage accountancy (voorjaar 2021)

Belastingdienst
 • Stand­plaats Rotterdam
 • Uren per week 24-36
 • Reageren voor 13 november
 • Dienst­verband Meeloopstage

Marketeer cybersecurity (afstudeeropdracht)

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Reageren voor 22 september
 • Dienst­verband Afstudeerstage / scriptie