• Den Haag
 • Master/doctoraal
 • 24 - 40 uur
 • €749
 • Personeel en organisatie
 • Solliciteer voor 1 augustus 2024
 • Afstudeerstage / scriptie
 • 15 aug. 2024 - 15 feb. 2025
Kenmerk: 885, Plaatsingsdatum: 30 mei 2024

Ben jij geïnteresseerd in onderzoek en het beloningsbeleid van organisaties? Wil jij voor jouw afstudeeropdracht onderzoeken hoe binnen het Rijk extra belonen wordt toegepast? Wat rijksambtenaren ervan vinden? Of leidinggevenden positief of negatief denken over extra belonen? En wil je de werkgever Rijk, de ondernemingsraad en de vakbonden op basis van jouw onderzoek adviseren welke verbeteringen mogelijk zijn? Dan is dit een mooie opdracht voor jou!

In de CAO Rijk staan de arbeidsvoorwaarden die voor alle rijksambtenaren gelden. Beloning is een belangrijk onderdeel van de CAO Rijk. Binnen het Rijk kunnen medewerkers voor een bijzondere prestatie ook nog een extra beloning ontvangen. De afspraken over extra beloning zijn gemaakt door de werkgever Rijk met de ondernemingsraad en de vakbonden. In het cao-akkoord is afgesproken om gezamenlijk onderzoek te doen naar de huidige praktische toepassing van extra belonen bij het Rijk.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Binnen het ministerie van BZK schept de directie Ambtenaar en Organisatie voorwaarden voor een goede organisatie en zorgt ervoor dat de ambtenaar – in een politiek-bestuurlijke context – kan presteren. Dat doet ze door te werken aan een moderne, inclusieve, efficiënte en wendbare overheid, die de maatschappelijke opgave centraal stelt en grenzeloos samenwerkt en zorgt voor optimale dienstverlening aan burgers en bedrijven. Ambtelijk vakmanschap, integriteit, goede arbeidsvoorwaarden, duurzame inzetbaarheid, pensioenen en de normering van topinkomens staan daarin centraal.

De afdeling arbeidsvoorwaarden en pensioen (A&P) werkt aan arbeidsvoorwaarden die de overheid een aantrekkelijke werkgever maken voor ambtenaren en die bijdragen aan een effectieve, duurzame, inclusieve en integere overheid. Dat doet zij o.a. in de werkgeversrol bij de onderhandelingen over de CAO Rijk, en namens het kabinet als het om de ABP-pensioenregeling gaat.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Jeroen Maarschalkerweer

Solliciteren?

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante stages

Juridisch stagiair

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Den Haag
 • WO bachelor
 • 24-36

Meewerk Stage opschaling waterstof

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / DG voor Klimaat en Energie (DGKE)
 • Den Haag
 • Master/doctoraal
  Bachelor - HBO
 • 32-40

Stagiair Financial Audit

Ministerie van Financiën
 • Den Haag
 • Universitair oude stijl
  Universitair Master
  HBO oude stijl
  HBO bachelor
  WO bachelor
  Bachelor - HBO
 • 32-40