Afstudeerder/Stagiair Ontwikkeling Bestuurstoezicht

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Inspectie Leefomgeving en Transport

 • Stand­plaats Utrecht
 • Werkplekken 2
 • Uren per week 32 - 36
 • Vergoeding €616
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Personeel en organisatie, Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 7 december Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer ILT 2019-336
 • Plaatsingsdatum 20 november 2019
 • Dienst­verband Afstudeerstage / scriptie
 • Periode 25 nov 2019 - 29 feb 2020

Functie­omschrijving

Hoe versterk je de eigen verantwoordelijkheid van organisaties voor een veilige leefomgeving het beste? Daar gaat het om bij bestuurstoezicht. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) verricht, als toezichthouder en handhaver van de regels op het gebied van milieu, transport en woningcorporaties, belangrijk werk met een grote maatschappelijke relevantie. Als stagiair/afstudeerder draag jij bij aan de verdere ontwikkeling van bestuurstoezicht in onze organisatie.

Je gaat werken vanuit de afdeling Publieke Instellingen, maar hebt alle ruimte om je vrij door de organisatie en ook daarbuiten te bewegen. Jouw focus ligt op het verder uitwerken van handvatten voor de toepassing van bestuurstoezicht. Bestuurstoezicht is een vorm van toezicht die zich richt op het functioneren van de organisatie als geheel binnen het krachtenveld waar de organisatie deel van uitmaakt. Dit betekent dat de gehanteerde scope breder is dan bij een gebruikelijke benadering van toezicht. Vanuit bestuurstoezicht wordt nadrukkelijk aangesloten bij de interne en externe controlemechanismen die al bestaan.

Tijdens jouw stage/afstudeerproject ga je met een andere stagiair/afstudeerder aan de slag om de ‘Benadering Bestuurstoezicht à la ILT’, waarvan de contouren staan, verder vorm te geven. Het doel is een handreiking die houvast geeft, maar geen recept wordt. De basis qua aanpak, stappen, doel en instrumenten is er. Het gaat erom deze te verdiepen en te vertalen naar een handreiking.

Functie-eisen

 • Je zit in de masterfase van je wo-opleiding organisatiekunde, (sociale) psychologie, of bedrijfskunde.
 • Je wordt geboeid door de vertaling van wetenschappelijke inzichten naar de praktijk.
 • Je stapt gemakkelijk op mensen af om beter te begrijpen wat mensen nodig hebben om deze ontwikkeling ook toe te kunnen passen.
 • Je bent creatief in het verbinden van verschillende inzichten tot bruikbare handreikingen.
 • Je hebt een vlotte pen en bent communicatief sterk.
 • Je bent een daadkrachtige doorzetter en gebruikt deze kwaliteiten om binnen de beschikbare tijd tot een goed resultaat te komen. 

Arbeids­voorwaarden

 • Dienst­verband Afstudeerstage / scriptie
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Bijzonderheden

 • Het betreft een duostage/-afstudeeropdracht. Door samen te werken met een stagiair/afstudeerder met een andere achtergrond, leer je niet alleen van jouw stage/afstudeerproject zelf en de organisatie, maar vooral ook van elkaar. Dit stelt je in staat om vakoverstijgende inzichten verder te ontwikkelen.
 • Uiteraard houden we in de vormgeving van de stage/afstudeeropdracht rekening met de eisen van je opleiding (onder meer op het gebied van herleidbaarheid).

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Inspectie Leefomgeving en Transport

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zet in op leefbaarheid en bereikbaarheid, met een goede doorstroming in een schone en veilige omgeving. Het ministerie werkt aan krachtige verbindingen over de weg, het spoor, het water en door de lucht, beschermt tegen wateroverlast en bevordert de kwaliteit van lucht en water. Vlot, veilig en leefbaar: dat is Infrastructuur en Waterstaat.

Inspectie Leefomgeving en Transport
De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) ziet toe op de naleving van een breed scala aan wetten en regels door zeer uiteenlopende doelgroepen. Met haar werk aan een duurzame en veilige leefomgeving, aan veilig transport en aan het vertrouwen in de woningcorporaties dient de ILT het publieke belang en de internationale economische positie van Nederland. Daarmee staat de ILT midden in de samenleving.

Nieuwe maatschappelijke en technologische ontwikkelingen, veranderingen in het inspectievak en besluiten in het parlement, zijn voor de ILT aanleiding tot een bezinning op haar koers. Met het programma Koers 2021 zet de ILT een stap voorwaarts.

Afdeling Publieke Instellingen
De afdeling Publieke Instellingen houdt toezicht op overheden, semioverheden, organisaties met een publieke taak en certificerende of erkende instellingen. Het toezicht richt zich op diverse maatschappelijke doelen. Met ons werk bevorderen en vergroten we het zelfinzicht van organisaties om zich continu te verbeteren en zorgen we voor voldoende naleving.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw drs. ing. E.A.E.M. (Esther) van Beurden MBA

06-50036000

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Stagiair/afstudeerder toepassing bestuurstoezicht

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Inspectie Leefomgeving en Transport
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Reageren voor 7 december
 • Dienst­verband Afstudeerstage / scriptie

Stage benchmark toezicht railtransport

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Inspectie Leefomgeving en Transport
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36-40
 • Reageren voor 7 december
 • Dienst­verband Onderzoeksstage

Stagiair online redactie

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat/Inspectie Leefomgeving en Transport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-40
 • Dienst­verband Meeloopstage